פרסים

אנו גאים ביינות שלנו ובהכרה שבה הם זוכים.

פלטו 2005:
TERRAVINO 2008 – Double Gold Medal
TERRAVINO 2009 – Gold Medal
VINUS 2009 – Gold Medal
MUVINA 2009 – Gold Medal
ZARCILLO 2009 – Silver Meda
CARIBE VINOS 2009 – Gold medal
VINALIES 2010 – Silver medal
WINE OF THE YEAR 2010 BY THE WORLD ASSOCIATION WINE&SPIRIT WRITERS AND JOURNALIST
פלטו 2007
VINOFORUM 2010-Silver medal
FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2010 – Silver medal
VINUS 2010 – Double gold medal
Terravino 2010 – Gold medal

קברנה סוביניון 2006 :
TERRAVINO 2008 – Silver Medal

מרלו 2007:
TERRAVINO 2009 – Silver Medal

קברנה סוביניון 2007:

VINUS 2009 – Gold Medal
VINALIES 2010 – Silver Medal
CARIBE VINOS 2009 – Gold medal
FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2010 – Silver medal

קברנה סוביניון 2008 -:
Terravino 2010 – Gold medal

שיראז :2008
FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2010– Silver medal
VINUS 2010 –gold medal
Bacchus 2010 – gold medal
Terravino 2010 – Gold medal