מנחם הורביץ בודק את גבינות העיזים של אדיר

http://www.youtube.com/watch?v=kjHDkgINAiI