חיים כהן ואלי אילדיס בתוכנית רישיון להנות

http://www.youtube.com/watch?v=2o3Ifp1BXCk