המלצה על גלידות עיזים בתוכנית " לחיות טוב"

http://reshet.ynet.co.il/Shows/Lihiot_tov/videomarklist,175048/